O nama

Ko smo mi?

Centar je ustanova za korisnike usluga socijalne zaštite grada Kikinde, koja pruža usluge korisnicima socijalne zaštite na teritoriji gradske uprave Kikinda.
Centar za pružanje usluga socijalne zaštite grada Kikinde nalazi se u ulici Miloša Velikog broj 56, u delu grada koji se nalazi u neposrednoj zoni centra grada i pešačke zone. Namenski je preuređen i adaptiran za pružanje usluge dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle osobe sa smetnjama u razvoju. Prostor u kojem se odvija rad, sastoji se od nekoliko celina: glavna zgrada, pomoćni dvorišni objekti i otvorena radna prostorija u dvorištu.

Osnovna delatnost Centra je socijalna zaštita lica sa smetnjama u razvoju, kroz uslugu dnevnog boravka korisnika. Ciljevi i svrha ove usluge sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj sredini kroz održavanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u skladu sa očuvanim kapacitetima u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Dnevni boravak obuhvata višečasovni boravak korisnika u prostorijama Centra, radnim danima, od ponedeljka do petka, od 7.00 časova do 15,00 časova. Prevoz korisnika je obezbeđen specijalizovanim vozilom – kombijem, od kućne adrese do boravka i nazad na teritoriji Kikinde.
62642835_696956927405810_8969279319197089792_n65384299_633329970515260_7319337133875920896_n

Organizaciona struktura

NADZORNI ODBOR
UPRAVNI ODBOR
DIREKTOR
STRUČNI TIM
ODRŽAVANjE OBJEKTA
PREVOZ

 

Stručni tim

Za neposredni rad sa korisnicima u dnevnom boravku angažovani su:

– stručni radnici – specijalni pedagog, diplomirani socijalni radnik, defektolog i psiholog
– saradnici – radni terapeuti (profesor razredne nastave, 2 strukovna vaspitača specijalisti iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, vaspitač dece predškolskog uzrasta, diplomirani specijalista korektivne gimnastike) i negovateljica.

U stručnom timu, svi radnici su angažovani u neposrednom radu sa korisnicima, i imaju detaljno i jasno definisan opis posla. Svaki korisnik ima zaduženog radnika koji je neposredno odgovoran za rad sa korisnikom, praćenje realizacije individualnog plana i postignutih ishoda, saradnju sa porodicom i drugim stručnjacima u zajednici.