Kontakt

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite grada Kikinde

Miloša Velikog 56, Kikinda
Tel:0230/305 753,
Mail: centarsocijalnezastite@gmail.com