Donatori

Pored redovnih izvora finansiranja Centra, veliku pomoć i oslonac čine donatori koji obezbeđuju sredstva za nesmetano i kvalitetnije pružanje usluga korisnicima, sprovođenje stručnih programskih sadržaja, proširenje spektra usluga i aktivnosti i unapređenje uslova i kvaliteta rada. Donatori Centra mogu biti fizička ili pravna lica koja poklonima u materijalnim dobrima, novcu ili uslugama pomažu realizaciju programskih aktivnosti Centra. Donacije se mogu priložiti po želji donatora, ili po dogovoru. Pri realizaciji donacije, sklapa se Ugovor o donatorstvu kojim, pored ostalog, donator sebi obezbeđuje i beneficije koje mu po Zakonu pripadaju. Među ovim ljudima velikog srca i dobre volje, nalaze se:

  AD “Banini”
  JP “Toplana”
  Inner Wheel Klub Zrenjanin
  “Belavila”
  Crveni krst Kikinda
  Srpski ratni veterani Kikinda
  “Pemir” DOO
  Članovi Udruženja poljoprivrednika “Banatska lenija”
  Kikindske farbare
  JKP “6. oktobar”
  “Grindeks”
  “Ko-na” DOO
  Gospodin Miroslav Pecarski
  Gospođa Biserka Davidović
  Gospođa Svetlana Videnović
  Gospođa Vera Kuzmanov
  Gospođa Suzana Umićević