Usluge

Osnovna delatnost

Osnovna delatnost Centra za pružanje usluga socijalne zaštite licima sa smetnjama u razvoju kroz pružanje usluga ličnog pratioca, dnevnog boravka i rehabilitacionog centra.

Dnevni boravak

Lični pratilac

Rehabilitacioni centar

thumbnail_nasa kuca u boji