Na osnovu ovogodišnjeg Javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za finansiranje, odnosno…