Dnevni boravak

Dnevni boravak

Uluga dnevnog boravka ima osnovnu svrhu podizanja kvaliteta života korisnika i njihovih porodica, kao podršku ostanku korisnika u porodičnom okruženju. Uslugom se obezbeđuju strukturisane aktivnosti usmerene na razvoj praktičnih veština za svakodnevni život koje omogućavaju samostalnost, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija kao i integracija u socijalnu zajednicu. Dnevni boravak je namenjen deci, mladima i odraslima sa smetnjama u razvoju.

Kako postati korisnik?