Lični pratilac deteta

Lični pratilac deteta

Kroz uslugu ličnih pratilaca pružamo podršku korisnicima u svakodnevnim životnim aktivnostima, u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima. Usluga je namenjena deci koja se nalaze u redovnom ili specijalnom vaspitno – obrazovnom sistemu, do završetka srednje škole.

Kako postati korisnik?

5-300x100