Rehabilitacioni centar

Rehabilitacioni centar

Rehabilitacioni centar se sastoji iz senzorne, bele i slane sobe.
Cilj rada u senzornoj sobi kod dece i mladih sa senzorno integrativnom disfunkcijom je da im se omogući da organizuju različite vrste senzornih stumulusa kako bi mogle da se razviju kognitivne sposobnosti.
Bela soba se koristi u kombinaciji sa senzornom sobomu zavisnosti od individualnih potreba dece i mladih, kombinovanjem različitih vrsta stimulusa.
Slana terapija se kombinuje sa komplementarnim terapijama, u senzornoj i beloj sobi koje dodatno relaksiraju i uravnotežuju psihoemotivno stanje, smanjujući stres, tenziju i bol.

Kako postati korisnik?