Usluga dostavljanja obroka za korisnike Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Kikinde Javni poziv 22.06.2023. Tehnička specifikacija Obrazac strukture…