Svakodnevno prodajemo časopis“Lice ulice“, tako smo jednom prilikom moji drugari Slobodan, Damir, Zoran, Adrijana i ja prolazili pored Kulutnog centra i tamo videli kutiju za sakupljanje humanitarne pomoći.

U pitanju je bila četvorogodišnja devojčica, Tamara Savić iz novih Kozaraca, koja od samog rođenja ima problem sa sluhom i ne čuje. Za nju smo čuli i u Kikindskim novinama.

Rešila sam da odnesem novac od svog džeparca i ubacim u kutiju. Ovu ideju sam podelila sa svojim drugarima i zaposlenima u boravku pa smo se dogovorili da svi učestvujemo .Sakupili smo  6500 dinara i uplatili na žiro račun u banci .

Bila sam mnogo srećna što smo pomogli.

Zato pozivam sve dobre ljude da pomognu onima kojima treba pomoć. Naše malo njima znači mnogo.

Svetlana Kalinov

866-profile (1)