socijalna zastita

Daunov sindrom

Najčešći olik hromozomopatije, tj trizomije koja se javlja u ljudskoj populaciji je trizomija 21, koja se fenotipski izražava kao Daunov…

0
Read More