Šta je Autizam

Autizam predstavlja složeni razvojni poremećaj, zato  danas ova dijagnoza i nosi naziv Poremećaji iz spektra autizma. Poslednjih godina prisutan je porast broja dece sa simptomima koji prate ovo stanje. Prevalenca je 1/70. Iako još uvek ne postoje tačni uzroci nastanka ovog stanja, smatra se da nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje.download

Šta možete učiniti

  • Ukoliko primetite da dete odstupa od tipičnog razvoja, ili primetite bilo koje simptome usporenog psihomotornog razvoja (kašnjenje u posedanju i prohodavanju, izbegavanje nekih namirnica zbog teksture ili ukusa, preosetljivost na neke zvukove i dodire, ako dete burno reaguje na promene, ako kasni u govorno-jezičkom razvoju, ako je njegova igra stereotipna, ne uživa u zajedničkoj igri-ako je dete „u svom svetu“) OBRATITE se stručnjaku.
  • Isčekivanje dijagnoze kod roditelja može izazvati tugu, žaljenje, uznemirenost. Budite im podrška i oslonac, jer u onom momentu kada roditelji dobiju dijagnozu i prihvate je dobiće i podršku stručnjaka i drugih roditelja koji imaju iste poteškoće.

Šta možete ostvariti

 Ukoliko primetite neka odstupanja u razvoju deteta, obratite se izabranom pedijatru. On Vas dalje može uputiti na neke od klinike koje se bave dijagnostikom i ranom intervencijom.
  1. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajević“
  2. Institut za mentalno zdravlje
  3. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu
  4. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“
  5. Univerzitetska dečija klinika Tiršova
  6. Klinički centar Vojvodine

Posle detaljnog skrininga, pedijatar daje uput za Interresornu komisiju koja dalje sprovodi podršku detetu i porodicu kroz vaspitno obrazovni sistem, zravstvenu i socijalnu zaštitu.

Dete dalje pohađa vaspitni ili obrazovni sistem kroz podršku ličnog pratioca (ukoliko ima potrebe) i kroz idnividualni obrazovni plan (koji je prilagođen detetu).

Postoje mnogi oblici finansijske podrške (naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva rada radi posebne nege deteta, zatim roditeljski i dečiji dodatak, naknada troškova boravka deteta sa smetnjama u razvoju u predškolskoj ustanovi)

NAJVAŽNIJE

Ne odlažite odlazak kod stručnjaka, jer je naučno dokazano da se ranim prepoznavanjem i  ranom intervencijom značajno može uticati na životni ishod osoba sa autizmom. Postoje mnogo osoba sa ovim stanjem koje su uspešno završile srednje škole i fakultete ili su osposobljene za neka zanimanja.

Podrškom stručnjaka, primenom različitih terapija, uticanjem na prihvatanje društva, uz puno ljubavi i strpljenja od najranijeg uzrasta može se postići mnogo.

Autizam-ono-što-znamo-i-ono-što-još-ne-znamo-o-autizmu

 

Za vas tekst pripremila,

Slađana Kosarenko Stanaćev, defektolog