_4.2.5.13_Down_Syndrome

Daunov sindrom

Najčešći olik hromozomopatije, tj trizomije koja se javlja u ljudskoj populaciji je trizomija 21, koja se fenotipski izražava kao Daunov…

0
Read More
274106996_510111507290049_1941223997235883666_n

Liceulice u Kikindi

Dve godine kikinđani su verni kupci časopisa Liceulice. U sali Kulturnog centra Kikinda, naši sugrađani su imali priliku da se…

0
Read More